Milan Lasica


Milan Lasica & Bratislava Hot Serenaders

The Loop Jazz Club – Palác Hybernia,

Místo konání

Orchestr Bratislava Hot Serenaders patří mezi jedno z mála úzce vyprofilovaných hudebních těles na Slovensku. Od svého založení v roce 1992 se jeho obsazení téměř nemění a osmnáct nadšenců se pravidelně setkává ve svém volném čase bez jediné větší prodlevy.

Co je v dnešních, pro jakýkoli menšinový hudební žánr, neutěšených časech drží v takovém zápalu? Na prvním místě je to láska k hudbě, které věnují všechen svůj volný čas. Tato hudba přišla z Ameriky do Evropy koncem dvacátých let a nazývá se Hot Jazz, nebo Sweet and Dance Music. Díky tomu, že v Americe již i v létech dvacátých bujel tzv. gramofonový byznys, jsou členové B.H.S. vášnivými sběrateli starých autentických
nahrávek, ze kterých do pozdních ranních hodin píší notu po notě aranže. Ty pak nacvičí a v dobových oblecích, s brillantinou na hlavě, na jediný mikrofon a na autentické hudební nástroje interpretují k radosti stále větší a neskutečně oddané posluchačské obce.

Na druhém místě je to opět láska k hudbě, tentokrát však z domova. Vznikla na Slovensku, nahrávala se tu v Bratislavě, tu v Praze, avšak měla jednoho společného jmenovatele; osobnost Františka Krištofa Veselého. Tento doyen slovenské populární hudby se proslavil hlavně počátkem let čtyřicátých množstvím šlágrů, ze kterých členové B.H.S. postupně, avšak rukou neomylnou, vybírají ty nejlepší.

Účinkující

Galerie