Hollywood Night

Jan HasenörhlKdyž je nuda, čas se vleče, a naopak příjemné chvíle utíkají jako voda v bystřině… nám čas s Proms uběhl opravdu rychle, a po pár dnech ticha a bezradných pohledů z jednoho na druhého jsme se lačně vrhli na přípravu příštího ročníku. Uděláme vše pro to, abyste poslední minuty všech koncertů, stejně jako letos, trávili ve stoje spolu s námi…

Váš Jan Hasenöhrl a tým.

Ohlédnutí za Prague Proms 2014